ساخت پروژه رومافارست

ساخت پروژه رومافارست؛ شرکت توسعه سازه و فلز دانیال صنعت، مجری ساخت و نصب پروژه های فلزی

ساخت پروژه رومافارست: متریال برآورده شده جهت ساخت پروژه رومافارست در اسفندماه 1401 به کارخانه توسعه سازه و فلز دانیال صنعت ارسال شده و شروع مراحل شاپ دراوینگ و کاتینگ و ساخت پروژه رومافارست از فروردین ماه 1402 آغاز شده و زمان تقریبی با توجه به نصب مرحله ای در نوشهر حدود 3 ماه خواد بود. تناژ کل تقریبی 4200 تن و نحوه نصب بصورت اتصالات پیچ و مهره ای میباشد.

دانیال صنعت مجری پروژه های فلزی

شرکت توسعه سازه و فلز دانیال صنعت

02156542945

الکترو اسلگ - دانیال صنعت مجری پروژه های فلزی

الکترواسلگ، جوش زیر پودری

دانیال صنعت مجری پروژه های فلزی

الکترواسلگ و زیر پودری

مونتاژ مونتاژ اولیه

مراحل تمیزکاری

تصویر از مرحله نقاشی

تمیزکاری و نقاشی

تمیزکاری و نقاشی

ساخت پروژه رومافارست