قیمت ساخت سوله در سال 1401

اولین نکته ای که برای سوله سازی باید به آن توجه کنید، تعیین و انتخاب ابعاد مناسب برای آن است.  برای اینکه بهترین تصمیم را برای نوع و روش ساخت سوله  بگیرید، باید ابعاد سوله را به درستی تعیین کنید. زیرا ساخت سوله از طریق سه روش متفاوت انجام می گیرد و حتی نوع مصالح و جنس نیز ، که در این سه روش استفاده می شود ، با یکدیگر متفاوت است..

قیمت سوله به صورت تقریبی در هر متر و در هر کدام از روش های ساخت سوله، در اندازه های مختلف با یکدیگر متفاوت است . از این رو ما سعی کردیم در این مقاله اطلاعات کاملی در زمینه ساخت سوله، انواع روش های ساخت آن و در نهایت قیمت سوله اطلاعاتی را ارائه دهیم. بنابراین با ما همراه باشید.

ساخت سوله

 

سوله چیست؟

سوله ساختمان فولادی از پیش ساخته شده ای است که در سراسر جهان بیشترین کاربرد را دارد و در بیش از نیمی بیشتر از انبارها، ورزشگاه ها، صنایع، سالن های تولید دام و طیور و … از آن ها استفاده می شود. و براساس میزان ابعاد دهانه سوله، ارتفاع سوله، میزان تحمل بار و طول در زمان طراحی و ساخت به اشکال گوناگونی تغییر می یابد.

از این رو برای توضیح کامل تر سوله اینگونه می گوییم که، به سازه های فلزی با سقف شیبدار که براساس محاسبات فنی خاص به اشکال و مدل های مختلف تولید می شود، سوله گویند.

 

اجزای سوله شامل چه مواردی می باشد؟

سوله‌ها، از تعداد بسیاری قاب‌ که به شکل شیب‌دار در کنار هم متصل‌ شده اند،  به‌ هم تشکیل می‌شوند که به آن‌قالب ها ، قاب‌ های اصلی نیز گفته می‌شود. این قاب‌های بهم متصل شده، توسط اجزای مختلفی به یکدیگر متصل می‌شوند تا بتوانند نیروهای ثقلی و جانبی که ممکن است از طریق باد و زلزله به سوله وارد شود را تحمل کنند.

به طور کلی هر سوله شامل اجزایی از قبیل، ستونها،  ستون وال پست،  استرات ، سایه بان ، نبشی سینه بند ، بادبند ، سگراد، رفتر پرلین، پیچ و مهره می شود. می توان گفت این موارد جزو مهم ترین اجزای سوله می باشد.

 قاب‌ های اصلی سوله:

قاب‌ های اصلی، یکی از اجزای مهم سوله است که از ستون‌ ها و تیر های مقاوم تشکیل‌ شده است. از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اجزای تشکیل‌ دهنده سوله‌ ها تیر شیب‌ دار و ستون‌ های سوله، هستند. به تیرهای سوله که به صورت شیب دار قرار گرفته اند، به اصطلاحاً رفتر (Rafter) نیز گفته می‌شود.

در ایران ستون‌ها دارای ساختار غیر منشوری هستند. یعنی به دلیل تغییرات لنگر در ستون‌ ها ، مقطعشان را در طول ، به‌ صورت متغیر بنا می‌شود این کار کمک می کند که  اجرای سوله از نظر اقتصادی صرفه بیشتر داشته باشد.

دلیل ساختن دهانه های سوله به صورت بزرگتر،  باعث می‌شود تا ابعاد ستون‌ها و تیر ها بزرگ‌تر از پروفیل‌های موجود در بازار باشند.

 لاپه ها یا پرلین:

یکی دیگر از اجزای مهم سولله لایه های تشکیل دهنده پرلین هستند، به تیرهای فرعی سقف سوله نیز پرلین ها گفته می شود که در راستای طول سوله و در فاصله های دقیق و معین از هم، بین قاب‌های اصلی قرار می‌گیرند. تحمل وزن پوشش سقف سوله از وظیفه اصلی پرلین ها است. پرلین ها را با استفاده از تعداد زیادی پیچ و نبشی‌ هایی که وظیفه اتصال دهندگی دارند به رفتر قاب‌ های اصلی متصل می‌کنند.

میل مهارهای سقفی یا سگراد:

لاپه ها یا همان پرلین ها که به شکل z و ناودانی ، تحت اثر بارهای وارده، به‌ شدت مستعد کمانش پیچشی جانبی حول محور ضعیف خود هستند.با توجه به این موضوع در ساخت سوله با استفاده از میل مهارها در سقف که از مهم ترین اجزای ساخت سوله است، ، سعی می‌کنیم تا لاپه ها را در جهت ضعیف مقطعه اش نگه‌ داریم. میل مهارهای سقفی، به‌ صورت کششی پایه ای را از نیروهای ثقلی را به راس سوله منتقل کرده که در راستای این کار، یک لنگر متعادل‌کننده در اطراف لاپه های ضعیف، اعمال کنند و می‌توان جلوی کمانش پیچشی جانبی را گرفت.

 لاپه جانبی یا به اصطلاح گیرت:

به  المان‌ هایی مفصلی در که در بین لایه سوله ها قرار دارند، لاپه جانبی می گویند که در جهت نگه‌ داشتن دیوارهای سبک سوله به کار می رود. این سازه ها،  توانایی تحمل بار ثقلی دیوار و هم بار باد را دارند. گیرت ها، عمدتاً وظیفه انتقال بار باد وارد شده به ستون‌ها را نیز بر عهده‌ دارند. با توجه به این موضوع اً از مقاطع z شکل و ناودانی به‌ عنوان لایه جانبی استفاده می‌کنند. نحوه اتصال لایه های جانبی به یکدیگر و به ستون ها، از روش مفصلی است.

نحوه طراحی گیرت ها به شکلی است که بتوانند نیروی وارده از سمت باد را با خمش تحت محور قوی و نیروهای ثقلی وارده به سوله را با ایجاد خمش حول محور ضعیفشان تحمل کنند. چون نیروهای وارده از طریق باد از نیروهای ثقلی بزرگ‌تر می‌باشد.

استرات (Strut):

به متصل‌کننده‌ی قاب‌های اصلی سوله به یکدیگر استرات ها می گویند. همچنین، می‌توان استرات ها را همانند یک مهار طولی برای قاب‌ها نیز در دانست چون با اتصال استرات ها به ستون‌های قاب، طول موثر کمان آن حول محور ضعیف ستون را کاهش می‌دهند و باعث افزایش پایداری ستون در برابر ایجاد نیرو می‌شوند.

مهاربندهای اصلی قائم:

یکی دیگر از اجزا سوله که بسیار در ساخت سوله اهمیت دارد، مهاربندهای اصلی قائم هستند که همانند سیستم‌های ساختمانی، برای تامین سیستم باربری جانبی در جهت طولی سوله، که عموماً همگرا هستند، استفاده می‌شود. معمولاً برای ساخت مهاربندهای اصلی قائم از دوبل نبشی، میلگرد، دوبل ناودانی و لوله  ها استفاده می‌کنند.

مهاربند سقف:

از دیگر اجزای سوله که در ساخت سوله به کار می رود، مهاربند سقف می باشند. برای توضیح وظیفه اصلی این مهاربندهای سقفی می توان گفت که برای کمک به انتقال بارهای جانبی ناشی از سقف، برای ایجاد صلبیت کافی در سقف سوله و حفظ پایداری چشمه‌های سقف از آن ها استفاده می شود.عمدتاً برای ساخت مهاربند های سقف از مقاطع میلگرد استفاده می کنند.  طراحی میل مهارهای سقفی به‌ صورت کششی است.

وال پست:

وال پست ها المان‌هایی هستند که به صورت قائم وظیفه نگه‌ داری دیوار در سوله را برعهده دارند. وال پست یا به اصطلاح ستون باد، به‌ عنوان یکی از اجزای اساسی در ساخت سوله در نقش پشت‌ بند برای دیوار اطراف سوله در قاب ابتدایی و انتهایی و همچنین به دنبال کاهش‌ دهنده‌ی سطح بادگیر ستون‌های اصلی سوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این این اجزا به‌ عنوان پایه برای درهای ورودی سوله بکار می‌رود.​

  دیواره‌ های غیر سازه‌ ای باید در برابر بارهای جانبی مقاوم طراحی شوند. از این رو، قوانین زیر در مورد ساخت دیوارهای غیر سازه‌ای باید اعمال شود:

 1. بیشترین طول قابل قبول هر دیوار غیر سازه‌ای که در بین دو کلاف قائم قرار می گیرد، باید کمتر از 6 متر یا کمتر از 40 برابر ضخامت دیوار باشد. از این رو با فرض اینکه حداقل ضخامت 20 سانتی‌متر برای دیوار سوله‌ در حالت اجرای دیوار آجری، طول دیوار، باید حداکثر 6 متر باشد. در صورت نبود این ضخامت، باید از کلاف‌های نگه‌دارنده قائم استفاده شود.
 2. بیشترین ارتفاع دیوار غیر سازه‌ای یا آجری از کف تا سقف به اندازه 3.5 متر می‌باشد. در صورت بیشتر شدن ارتفاع از مقدار گفته شده،  باید دیوار غیر سازه‌ای با تعبیه عناصر افقی و قائم مقید گردد

 سینه‌ بند:

از سینه بند ها برای جلوگیری از فشار های پیچشی-جانبی بال رفتر در نواحی هایی که لنگر منفی است در اصل در جاهایی که بال پایینی تیر های ستون تحت‌ فشار است، به‌ وسیله‌ سینه بند ها و پیچ ها به بال های به لاپه متصل می‌ شوند. از نبشی به عنوان مقطع مورد استفاده برای سینه‌بند استفاده می کنند و برای نیرویی به اندازه 2 درصد بال های فشاری طراحی می‌شوند.

قیمت سوله

انواع سوله از نظر قرارگیری دهانه

محل قرارگیری دهانه ها در سوله های مختلف می تواند مختلف باشد از این رو سوله به لحاظ قرارگیری دهانه دارای انواع گوناگون می باشد:

 • سوله تک دهانه که دارای شکلی شبیه به عدد ۸۸ است.
 • سوله دو یا چند دهانه که دارای ستونه مشترک است که این دهانه  به شکل اعداد ۸۸ یا ۸۸۸ یا  ۸۸۸۸ می باشد
 • سوله دو دهانه به شکل عدد ۸
 • سوله قوسی شکل
 • سوله چند ضلعی

 

ساخت سوله

 در قدم اول برای ساخت سوله، سه نکته مد نظر قرار می گیرد:

 1. دهانه سوله
 2. طول سوله
 3. ارتفاع سوله

 

میزان ابعاد دهانه سوله

از سمتی دیگر دهانه سوله را می توان اینگونه تعریف کرد:

در اغلب اوقات برای ساخت سوله از دو ردیف ستون که در سمت چپ و سمت راست سوله قرار می گیرند، استفاده می شود که سقف سوله روی این ستون ها قرار میگیرد و به طور معمول فاصله این ستون های نصبی در طول، در فاصله های۶ متر قرار گرفته اند، ، و همیشه برای ساخت سوله این ستون ها را در طول سوله قرار می دهند.

 اما در قسمت دهانه سوله هیچ ستونی قرار داده نمی شود و یا اگر هم قرار دهند تعداد بسیار کم و با فاصله های زیاد قرار می دهند. زیرا هر چقدر در بخش دهانه ستون این فاصله زیاد تر باشد،  ارزش سازه کمتر و میزان کاربری های آن کاسته و یا محدود تر می شود. پس دهانه سوله را می توان اینگونه توضیح داد که به فاصله میان ستون های سمت راست با ستونهای سمت چپ دهانه سوله میگویند.

هر چقدر سوله ایی دهانه بزرگتری داشته باشد، به طور طبیعی وزن سازهای سوله و در مجموع قیمت سوله و اسکلت مورد نیاز در ساخت سوله بالاتر می رود ، اما در مقابل باید به این نکته نیز توجه کنید که ساخت سوله تنها شامل اجرای اسکلت سوله نیست بلکه دیوار و فونداسیون سوله هم از موارد اساسی در ساخت سوله است، از طرفی دیگر هر چقدر اندازه دهانه سوله بزرگتر باشد ، ارزش سازه هم به طبع افزایش می یابد . اگر بخواهیم دقیق تر توضیح دهیم، اگر دهانه یک سوله 20 متر باشد درسته که هزینه کمتری در ساخت سوله می برد اما ، بخاطر دهانه کوچک سوله خیلی از کاربری های سوله محدود می شود و بسیاری از مشاغل نمی توانند در آن سوله فعالیت کنند.

موضوع دیگری که در ساخت سوله باید به آن توجه کنید این است که هر چقدر که دهانه سوله عرض بیشتری داشته باشد دیوار کمتر و فونداسیون کوچکتر و در نتیجه ساخت سوله ارزانتر می شود.

برای مثال فرض کنید که می خواهیم سوله ای را با مساحت ۱۰.۰۰۰ متر بسازیم ،می توانیم این مساحت  مورد نیاز را در دو حالت دهانه و طول متفاوت اما با مساحت یکسان مثال بزنیم: 

 1. ساخت سوله با طول ۱۰۰ و دهانه ۱۰۰  و ارتفاع ۵ مساحت این سوله = ۱۰.۰۰۰ متر
 2. ساخت سوله با طول  ۱۰۰۰ و دهانه ۱۰ و ارتفاع ۵   مساحت این سوله = ۱۰.۰۰۰ متر

با توجه به مثال بالا به این نتیجه میرسیم که گرچه مساحت هر دو ابعاد در ساخت سوله یکی است اما قیمت سوله در ساخت دیوار های آن در حالت  دوم بیشتر از ۵ برابر و قیمت سوله و  ساخت فونداسیون نیز بیشتر از ۵ برابر گرانتر از حالت اول است.

توجه کنید که هزینه ساخت سوله  در سوله هایی که دارای  دهانه بزرگتری هستند، گرانتر از سایر روش ها محاسبه می شود اما هزینه اجرای فونداسیون و دیوار به طرز قابل توجهی کاهش می یابند ، پس دیوار چینی و ساخت فونداسیون کاهش می یابد

 

میزان ابعاد طول سوله

به اصطلاح به عمق سوله در ساخت سوله، طول سوله گفته می شود.

میزان طول سوله در قیمت سوله هر متر مربع ساخت سوله تاثیر زیادی ندارد و همانطور که در قسمت بالا به آن پرداخته شد، ارتفاع و دهانه سوله  بیشترین تاثیر در قیمت سوله در هر متر از آن می گذارد. البته اگر طول یک سوله خیلی کم باشد در قیمت ساخت سوله تاثیر چندانی نمی گذارد

 

میزان ارتفاع سوله

در بحث ارتفاع سوله باید دو اصطلاح را توضیح دهیم:

 1. ارتفاع کناره سوله
 2. ارتفاع تاج سوله

به میزان ارتفاع مفید سوله، ارتفاع کناره گفته می شود ، یعنی در ابتدای شروع روند ساخت سوله ، از زمین تا زیر سقف ، یا به عبارت دیگر ارتفاع کامل دیوار های سوله

منظور از ارتفاع تاج سوله چیست؟

اجرای سقف سوله به دو روش وجود دارد،  یکی روش سقف هشتی و یکی روش سقف قوسی. سقف سوله همیشه شیب دار و فقط به دو روش قوسی و هشتی اجرا می شود.  این شیب قرارداده شده در سقف سوله باعث می شود که همیشه ارتفاع سقف در وسط سوله بلند تر از سایر نقاط سوله باشد که به بلندترین نقطه سقف سوله،  تاج سوله میگویند.

 

ساخت جرثقیل سوله

قدم دوم برای اجرای ساخت سوله، جرثقیل در سوله است. از این رو اگر می خواهید ساخت سوله ای را شروع کنید، باید قبل از شروع ابتدا بررسی  کنید که کسب کاری که قرار است در سوله راه اندازی کنید، نیاز به جرثقیل دارد یا خیر؟

 جواب  : اگر جواب  خیر است، اصلا نیازی به این بخش در ساخت سوله نیست اما اگر جواب شما بله است این قدم از مراحل ساخت سوله را مطالعه کنید.

سوال اول: چرا قبل از سفارش سوله باید بدانیم که جرثقیل سقفی نیاز داریم یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که ، جرثقیل سقفی روی ستون های سوله  قرار می گیرند و تمام وزنی را که قرار است بلند کنند را به ستون سوله انتقال می دهد ، بنابراین باید در ساخت سوله ای که نیاز به جرثقیل دارد قدرت ستون ها را با توجه به ظرفیت جرثقیل سقفی  با استقامت بالا تری ساخت.

انواع مختلف جرثقیل:

 • جرثقیل سقفی
 • جرثقیل دروازه ای

قیمت ساخت سوله

 

روند اجرایی در ساخت سوله به چه صورت است؟

 • در مرحله اول ساخت سوله، بعد از ارائه پیش فاکتور و مشخص شدن قیمت سوله و وزن نوبت به عقد قرارداد می رسد و بعد از مرحله نوشتن قرارداد باید شرکت سوله ساز نقشه های اسکلت فلزی سوله و همچنین نقشه اجرای فونداسیون متناسب با آن را آماده و در صورت نیاز برای اخذ تاییدیه به کارفرما بدهد.
 • مرحله دوم در ساخت سوله تهیه مواد اولیه مرغوب که این مواد بر اساس نوع و روش ساخت سوله تعیین می شود انتخاب می شود. از جمله این موارد به شرح زیر است : خرید میزان فولاد مورد نیاز در ساخت ، اتصالات سازه ها به یکدیگر ، انتخاب رنگ و… می باشد که نوع و مدل هر کدام از اینها برای هر سازه متفاوت است.
 • از مرحله سوم به بعد روند کار ساخت سوله به صورت اجرایی انجام می شود و با توجه به نقشه ارائه شده، فولاد خریداری سپس به اندازه های مورد نظر برش خورده و با دستگاه های موجود شکل داده می شود و سپس به شیوه خال جوش قطعات سازه به یکدیگرمتصل می گردند.
 • در مرحله چهارم بعد از تایید شدن نوع مواد اولیه سازه توسط ناظر، قطعات به صورت کامل به هم متصل می شود. البته باید دقت کنید که نوع جوش، در کیفیت ساخت سوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 • مرحله پنجم در ساخت سوله، مرحله اسپاتر برداری است که به اصطلاح تمیزکاری سازه نیز به آن گفته می شود. اصولا بعد از مرحله جوش دادن سازه ها به یکدیگر، قطعات نوعی چربی به خود می گیرند و نیز در زمان جوشکاری قسمتی از جوش به اطراف محل هم می رسد که این موارد با برخی از ابزار آلات خاصی لایه برداری و تمیز می شوند.
 • مرحله ششم رنگ آمیزی است، همانطور که در بالاتر توضیح دادیم سازه با توجه به شرایط محیطی و کاربری خاص آن رنگ آمیزی می گردد.
 • در مدت زمانی که مراحل بالا در حال انجام است، باید فونداسیون سوله نیز ساخته شود که زمان ساخت به حداقل برسد.
 • در مرحله هفتم با توجه به تعیین ابعاد سازه باید قطعات سازه از شرکت سوله سازی به محل پرووژه بارگیری سپس نصب گردد.
 • بعد از مرحله انتقال سازه ها نوبت به نصب تمامی قطعات بر روی سازه می شود که نصب آن توسط خود شرکت سوله ساز انجام میگردد که هزینه ای جداگانه گرفته می شود.
 • مراحل بعد از نصب سازه
 • مرحله بعد از نصب کامل سازه ها بر روی فونداسیون و تولید کردن تمامی قطعات به یکدیگر نوبت به ساخت پوشش سقف سوله می رسد که ساخت پوشش سقف بر اساس  کاربری سوله و شرایط محیطی منطقه برای هر سوله ای متفاوت می باشد.
 • مرحله بعدی اجرای دیوار چینی است که این نیز نسبت به نوع کاربری سوله و نیاز کارفرما دارای مواد اولیه متفاوتی می باشد.

 

انواع طراحی سقف سوله

همانطور که در قسمت بالا توضیح دادیم، طراحی سقف در ساخت سوله از دو روش پیروی می کند:

سقف های هشتی: 

سقف های هشتی یکی از روش های طراحی سقف های سوله هستند که این طراحی سقف هایی هستند که قسمت تاج در وسط دهانه بلند ترین ارتفاع را دارند و با شیب تعریف شده به دیوارها ادامه می یابد. در اصطلاح به این مدل سقف ،سقف هشتی می گویند زیرا شکل سقف به شکل عدد ۸ میباشد.

مدل سقف های هشتاد و هشت نیز همانطور که از اسم آن پیداست، تشکیل شده از دو بخش سقف هشتی به هم چسبیده که ظاهر آن مانند عدد هشتاد دو هشت است. این سقفها بیشتر برای سوله هایی که دارای دهانه های بزرگ همراه با ستون میانی هستند به کار برده می شود.

 

عوامل تاثیر گذار در قیمت ساخت سوله

با توجه به توضیحات ابتدایی، مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سوله و ساخت آن،  دهانه و ارتفاع سوله می باشد. دهانه و ارتفاع مشخص می کنند که در هر متر مربع چقدر فولاد باید صرف شود، دانستن این وزن به شما کمک می کند که بتوانید وزن کل سازه را با توجه به طول آن مشخص کنید.

 

قیمت ساخت سوله در سال 1401

سوله یک سازه فلزی که در محیطی بدون ستون میانی ساخته شده و آن را معمولاً شیبدار و  بیشتر برای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی استفاده می کنند اما برای انباری ها مواد هایپرمارکت ها، تعمیرگاه ها سالن های همایش، تالارها، مراکز نظامی ، آشیانه هواپیما، پارکینگ خودرو ها و مانند آن هم کاربرد دارد برخی از این کاربرد ها به شرح زیر است:

 •  به عنوان زمین های بازی
 •  انبار نگهداری کالا
 •  امکان استقرار تجهیزات عمدتاً در حجم تولید بالا و ماشین آلات سنگین صنعتی

این موارد یکی از هزاران کاربرد های ساخت سوله می باشد. با توجه به کاربرد ساخت سوله، در هزینه ساخت سوله نیز تاثیرگذار و ارتباط  مستقیم دارد و متغیر بودن قیمت سوله  به عوامل زیادی بستگی دارد. این هزینه های ساخت و اجرای سوله بر اساس محله پروژه،  موقعیت سازه،  کاربرد،  مساحت و.. تعیین می شود.