پروژه طرح توسعه نورد گیلان

ظرفیت ساخت سازه و ستون با ابعاد و تناژ بالا به وسیله ابزار اتوماتیک و نیمه اتوماتیک