آلماتی قزاقستان

طراحی و ساخت پروژه شهرک صنعتی الماتی کشور قزاقستان به وزن 150 تن