سوله گالوانیزه گیلان

طراحی ،ساخت و نصب سوله گالوانیزه فولاد گیلان به ارتفاع 36 متر