برج روما رزیدنس ( کامرانیه شمالی )

طراحی , ساخت و نصب برج های روما رزیدنس به وزن 9000 تن