گلخانه مجتمع فولاد گیلان

 طراحی، ساخت و نصب پروژه گلخانه مجتمع فولاد گیلان